Pomoc geodety – budowa domu

Pomoc geodety - budowa domu

Pomoc geodety – budowa domu jednorodzinnego wymaga skorzystania z usług wielu osób specjalizujących się w danej dziedzinie. Nikt sam nie zbuduje domu, nawet gdyby chciał i miał ku temu wszelkie umiejętności. Niestety niektórych wymagań i przepisów nie da się uniknąć. Geodeci i geolodzy byli jednymi z wielu zatrudnionych podczas budowy. Wielu inwestorów, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy stykają się z budowami, nie zdaje sobie sprawy, że te dwie osoby pełnią na budowie zupełnie różne funkcje, błędnie utożsamiając je z jednym zawodem. Jednak różnice między nimi są dość wyraźne.

Czym zajmuje się geolog

Geolog to ktoś, kto pomaga określić rodzaje gleby i wód gruntowych występujących na danej działce budowlanej. Jest to osoba niezbędna do wykonania opinii technicznej, która jest jednym z wielu dokumentów wymaganych jako załącznik przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę. Jej zadaniem jest wykonanie co najmniej trzech, a najlepiej czterech odwiertów w celu określenia składu gruntu, jego nośności oraz przepuszczalności wód gruntowych. Przebywając w wodach podziemnych, do jego zadań należało również określenie ich poziomu i miejsca zatrzymania się podczas intensywnych wiosennych opadów i roztopów. Czasami sama opinia to za mało, wtedy geolog musi wykonać dodatkowe, rozszerzone badania, aby uzyskać pełny obraz.

Jakie są wymagane usługi geologa?

Krótko mówiąc, doprowadź budynek do porządku. Wyjaśnia, że ​​badania geotechniczne dostarczają wielu ważnych informacji o tym, jak budynki są osadzone w gruncie. Na tej podstawie wybrano fundament i jego ocieplenie, które odpowiadają za późniejszy stan techniczny domu. Niewłaściwe wykonanie lub brak badań geotechnicznych może skutkować złym doborem fundamentów, co z kolei może prowadzić do nadmiernego osiadania budynku, pękania ścian, a nawet całkowitego zniszczenia i wyburzenia domu z powodu zagrożeń budowlanych katastrofą.

Ile zapłacę za geologa

Opłaty związane z pracami geologa przed rozpoczęciem budowy wahały się od 1000 do 1500 zł. Zależą one głównie od ilości otworów wierconych na danej działce oraz złożoności gleby. Dodatkowy koszt za każdy kolejny odwiert powierzchniowy to od 150 zł do 400 zł w zależności od lokalizacji w kraju.

Co przekazać geologowi

Pierwszą informacją jest oczywiście numer działki, aby ekspert wiedział, na której działce zamierza wykonać właściwe prace wiertniczo-badawcze. Druga informacja dotyczy tego, czy dom jest podpiwniczony. Ta informacja ma ogromny wpływ na głębokość wiercenia. Bez tego wynik mógłby być nierzetelny.

Co robi geodeta?

Pomoc geodety - budowa domu
Pomoc geodety – budowa domu

Usługi geodety różnią się nieco od usług geologa. Jego praca została przeprowadzona na początkowym i końcowym etapie budowy. Przed przystąpieniem do budowy miał za zadanie wyznaczyć granice działki i sporządzić mapy do celów projektowych. Udziela wszelkich informacji na temat ewentualnych istniejących przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych.

Mapy użyte do celów projektowych zostały opracowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego określonym dla danej działki budowlanej. Geodeci określają dokładną lokalizację budynku, określając miejsce rozpoczęcia prac. Po zakończeniu prac budowlanych do zadań geodety należy oznaczenie budynku wraz ze wszystkimi innymi obiektami na planie działki oraz zaznaczenie na nim połączeń z budynkiem. Sporządzona przez geodetę mapa sytuacyjno-wysokościowa jest również jednym z obowiązkowych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę.

Wszystkie wytyczne opracowane przez geodetów są niezwykle ważne dla wykonawców, umożliwiając im prowadzenie prac zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Zadaniem geodety jest również dokonanie różnych niezbędnych wpisów i umieszczenie odpowiedniego stempla w dzienniku budowy w celu bezproblemowego zamknięcia.

Ile zapłacę za usługę pomiaru

W naszym kraju usługi geodezyjne to sprawa bardzo indywidualna. Wszystko zależy od wielkości zabudowy i samej działki oraz prac związanych z przygotowaniem mapy do celów projektowych. Ceny zaczynają się od 1000 zł. Geodety nie należy jednak oszczędzać, gdyż wiele kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem budowy, jak również z odbiorem samego budynku, spoczywa na nim. Okres oczekiwania na kompletną kartotekę geodezyjną zwykle kończy się w danym miesiącu. Po tym czasie mapa jest gotowa i można ją zanieść do projektanta, który na jej podstawie wybierze gotowe lub samodzielne projekty mieszkaniowe.

Co należy przekazać geodecie? Pierwszy to numer działki i ewentualne uwagi projektanta, które pomogą mu prawidłowo zaprojektować budynek.