OCP

OCP jest rodzajem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, której celem jest ochrona posiadacza polisy przed roszczeniami osób trzecich wynikłymi z naruszenia przez…