Czym jest upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka i jakie są koszty upadłości konsumenckiej? Według najnowszych danych Ministerstwa Sprawiedliwości ponad 2 mln Polaków boryka się z przeterminowanymi długami. Zmienione warunki w dużym stopniu przyczyniają się do zmiany tej sytuacji, pomagając ogłosić upadłość konsumencką. Wiele osób zastanawia się, jaki jest koszt bankructwa dla konsumentów? Ten temat również poruszymy.

Definicja upadłości konsumenckiej

Zanim poruszymy temat kosztów upadłości konsumenckiej, powinniśmy najpierw zrozumieć definicję pojęcia upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka https://klimkowski-kancelaria.pl/216/upadlosc-konsumencka-gdansk to postępowanie sądowe mające na celu częściowe lub całkowite umorzenie długów konkretnej osoby, ale jednocześnie uwolnienie największych wierzycieli z masy upadłościowej dłużnika. Możemy złożyć wniosek o upadłość konsumencką, jeśli nie jesteśmy w stanie spłacić naszych wierzycieli, na przykład z powodu choroby lub bezrobocia, a nasze dochody nie wystarczają na spłatę narosłych zobowiązań.

Skoro już wiemy, czym jest upadłość konsumencka, przejdźmy do tematu kosztów upadłości konsumenckiej. Oczywiście wszystkie informacje można znaleźć w Internecie. W rzeczywistości, jaki jest koszt bankructwa dla konsumentów? Fora to tematy często wprowadzane przez wyszukiwarki. Przybliżmy go. Po pierwsze, musimy pokryć koszty sądowe. Tyle kosztuje złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Obecnie trzydzieści złotych. Jeżeli chodzi o koszty postępowania prowadzonego bezpośrednio po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, to ich wysokość uzależniona jest m.in. od czasu trwania postępowania, zakresu czynności oraz odpowiedniego wynagrodzenia zarządcy.

Nie możemy zapomnieć o wynagrodzeniu dla powiernika. Obecna kwota może być dwukrotnością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia czwartku w sektorze przedsiębiorstw, które nie wypłaciły jeszcze premii za czwarty kwartał ubiegłego roku. Dodatkowo, w celu obniżenia wszelkich kosztów postępowania sądowego, rezygnują z wszelkich wymaganych ustawowo opłat sądowych i monitoringu gospodarczego w trakcie procesu upadłości konsumenckiej.

Średni koszt pozwu konsumenckiego

Czym jest upadłość konsumencka
Czym jest upadłość konsumencka

W praktyce przeciętny koszt postępowania upadłościowego oscyluje między 3000 a 5000 zł. Trzeba zaznaczyć, że dłużnik wcale nie musi posiadać tych środków, aby ogłosić upadłość konsumencką. Może nawet nie mieć żadnego majątku. Jeśli sam majątek dłużnika nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania lub gdy nie ma środków na ich pokrycie, koszty te zostaną oczywiście tymczasowo pokryte ze skarbu państwa.

Z drugiej strony syndyk może zwrócić wszystkie wydatki do skarbu państwa w formie niezwłocznego przeniesienia do masy upadłości. Jeżeli do tzw. masy upadłości nie wpłyną środki pozwalające na zwrot do skarbu państwa wszystkich bezpośrednio objętych czynności procesowych, upadły będzie zobowiązany do ich zwrotu w całości w ramach planu spłaty wszystkich wierzycieli. Z drugiej strony, jeśli sąd umorzy dług upadłego konsumenta bez stworzenia planu spłaty dla wierzycieli, umorzeniu ulegnie również udział skarbu państwa w postępowaniu upadłościowym.

Należy również pamiętać, że zobowiązanie upadłego konsumenta może zostać umorzone bez planu spłat dla określonych wierzycieli, gdy sytuacja osobista konsumenta jednoznacznie wskazuje, że nie jest on w stanie dokonać jakichkolwiek spłat w ramach samego planu spłat.

Jak złożyć wniosek

Oczywiście wniosek możemy złożyć sami. Oczywiście, gdy nie czujemy się dobrze w papierkowej robocie, powinniśmy zwrócić się do profesjonalistów. Są firmy, które pomogą nam przejść przez ten proces i wyjaśnią wszystkie najbardziej skomplikowane i niejasne kwestie. Warto skorzystać z takiej pomocy. Następnie upewniamy się, że wszystkie pliki są poprawnie wypełnione i zatwierdzone. W takim przypadku nie pozostaje nam nic innego jak czekać na wiadomość zwrotną. Na pocieszenie dodajmy, że wiadomości zwrotne zazwyczaj docierają po kilku tygodniach. Jeśli coś pójdzie nie tak, skontaktują się z nami również odpowiednie agencje.

Upadłość konsumencka to dla wielu ostatnia deska ratunku. Po pierwsze pomoże nam wyjść z długów, a po drugie pozwoli nam normalnie żyć. Dlaczego nie mielibyśmy skorzystać z tak ciekawej i wartościowej opcji? Będziemy nieodpowiedzialni. Naprawdę warto wypróbować to rozwiązanie. W ten sposób jesteśmy naprawdę zbawieni. Zapamiętajmy to dokładnie. To świetna okazja do wykorzystania w sytuacji upadłości. Niestety problem ten dotyka coraz więcej osób. Wystarczy przyjrzeć się bliżej badaniom na ten temat.

Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl